پــروژه درباره راه‌‌آهن (طراحي مسير راه آهن)


↓↓ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات ↓↓فرمت فایل: word  (قابل ویرایش و آماده پرینت)تعداد صفحات:14  قسمتی از متن فایل دانلودی:فهرست مطالبمسيریابی.. گام‌های طراحي.. ابزارهای مسيریابی.. مسير شكسته. ایستگاه‌های میانی راهآهن.. پروفیل‌های عرضی.. قوس‌های قائم. جایگاه پل‌ها تماس چرخ با ریل. پهنای خط. حركت چرخ بر روی ریل. نتیجه‌گیری: مراجع: مقدمه نخستین قطارها پیش از انقلاب صنعتی با نیروی اسب جابجا می‌گردید. ریل‌های این مسيرها ابتدا از چوب و سپس از چدند بودند. در هفتم سپتامبر 1825، نخستین خط آهن جهان بین Darlington و Stockton در انگلستان به طول 39 كیلومت

ادامه مطلب  
پــروژه درباره راه‌‌آهن (طراحي مسير راه آهن)


↓↓ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات ↓↓فرمت فایل: word  (قابل ویرایش و آماده پرینت)تعداد صفحات:14  قسمتی از متن فایل دانلودی:فهرست مطالبمسيریابی.. گام‌های طراحي.. ابزارهای مسيریابی.. مسير شكسته. ایستگاه‌های میانی راهآهن.. پروفیل‌های عرضی.. قوس‌های قائم. جایگاه پل‌ها تماس چرخ با ریل. پهنای خط. حركت چرخ بر روی ریل. نتیجه‌گیری: مراجع: مقدمه نخستین قطارها پیش از انقلاب صنعتی با نیروی اسب جابجا می‌گردید. ریل‌های این مسيرها ابتدا از چوب و سپس از چدند بودند. در هفتم سپتامبر 1825، نخستین خط آهن جهان بین Darlington و Stockton در انگلستان به طول 39 كیلومت

ادامه مطلب  
پــروژه درباره راه‌‌آهن (طراحي مسير راه آهن)


↓↓ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات ↓↓فرمت فایل: word  (قابل ویرایش و آماده پرینت)تعداد صفحات:14  قسمتی از متن فایل دانلودی:فهرست مطالبمسيریابی.. گام‌های طراحي.. ابزارهای مسيریابی.. مسير شكسته. ایستگاه‌های میانی راهآهن.. پروفیل‌های عرضی.. قوس‌های قائم. جایگاه پل‌ها تماس چرخ با ریل. پهنای خط. حركت چرخ بر روی ریل. نتیجه‌گیری: مراجع: مقدمه نخستین قطارها پیش از انقلاب صنعتی با نیروی اسب جابجا می‌گردید. ریل‌های این مسيرها ابتدا از چوب و سپس از چدند بودند. در هفتم سپتامبر 1825، نخستین خط آهن جهان بین Darlington و Stockton در انگلستان به طول 39 كیلومت

ادامه مطلب  
پاورپوینت با عنوان دوره آموزش مدیریت و کنترل پروژه


پاورپوینت با عنوان دوره آموزش مدیریت و کنترل پروژه  در فرمت پاورپوینت . 74 اسلاید قابل ویرایش پــروژه عبارت از مجمـوعه اقدامات و عملیات پیچیـده و منحصـر بـه فـردی متشكل از فعالیتهای منطقی و مرتبط به یكدیگـر است كه زیـرنظر یك مـدیـریت و سـازمـان اجرایی مشخص ، برای تامین هـدف یا اهـدافی مشخص در چـارچوب بـرنامـه زمـانی و بـودجه از پیـش تعیین شده ای اجــرا می شــود .- پـروژه ، مجمـوعه ایست از كارهای غیـر تكـراری و مرتبط به هم كـه هریك از آنها مـدت اجـرا ، زمـان شـروع و زمـان خاتـمه معینی دارد . -  پــروژه از یك مجمـوعه فعـالیت تشكیل میشـود ، بطـوریكه با انجـام این فعـالیتها پــروژه بـه اتمام می رسـد .-  بیـن فعالیتها روابط و وابستگـی یا تقـدم و تـأخــر وجــود دارد.-  فعـالیتها مــرز دار ه

ادامه مطلب  
پاورپوینت با عنوان مدیریت و كنترل پروژه


پاورپوینت با عنوان مدیریت و كنترل پروژهدر فرمت پاورپوینت . 75 اسلاید قابل ویرایش - پــروژه ، عبارت از مجمـوعه اقدامات و عملیات پیچیـده و منحصـر بـه فـردی متشكل از فعالیتهای منطقی و مرتبط به یكدیگـر است كه زیـرنظر یك مـدیـریت و سـازمـان اجرایی مشخص ، برای تامین هـدف یا اهـدافی مشخص در چـارچوب بـرنامـه زمـانی و بـودجه از پیـش تعیین شده ای اجــرا می شــود .- پـروژه ، مجمـوعه ایست از كارهای غیـر تكـراری و مرتبط به هم كـه هریك از آنها مـدت اجـرا ، زمـان شـروع و زمـان خاتـمه معینی دارد . -  پــروژه از یك مجمـوعه فعـالیت تشكیل میشـود ، بطـوریكه با انجـام این فعـالیتها پــروژه بـه اتمام می رسـد .-  بیـن فعالیتها روابط و وابستگـی یا تقـدم و تـأخــر وجــود دارد.- &nb

ادامه مطلب  
پروژه درباره راه سازی


↓↓ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات ↓↓فرمت فایل: word  (قابل ویرایش و آماده پرینت)تعداد صفحات:31  قسمتی از متن فایل دانلودی:مقدمه : در زمانهای گذشته برای تعیین مسير از یك رشته روابط كلی استفاده می شده است و عواملی مانند نزدیكترین راه بین آبادانی و شهرها و راههای مال رو ملاك تعیین مسير نهایی قرار میگرفت . ولی امروز به علت فراوانی وسایط نقلیه ،‏ نه تنها عوامل ایمنی در پیچ و شیب و سرعت و راحتی عبور از راهها ملاك قرار می گیرد بلكه عوامل دیگری از قبیل تاثیر راه در صنایع و كشاورزی منطقه ‏، تجارت و افزایش قیمت زمین های مسكونی باید مورد توجه قرار گیرد .  راههای اولیه بشر از ناهمواریهای زمین پیروی میكرد .اولین پدیده

ادامه مطلب  
پروژه درباره راه سازی


↓↓ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات ↓↓فرمت فایل: word  (قابل ویرایش و آماده پرینت)تعداد صفحات:31  قسمتی از متن فایل دانلودی:مقدمه : در زمانهای گذشته برای تعیین مسير از یك رشته روابط كلی استفاده می شده است و عواملی مانند نزدیكترین راه بین آبادانی و شهرها و راههای مال رو ملاك تعیین مسير نهایی قرار میگرفت . ولی امروز به علت فراوانی وسایط نقلیه ،‏ نه تنها عوامل ایمنی در پیچ و شیب و سرعت و راحتی عبور از راهها ملاك قرار می گیرد بلكه عوامل دیگری از قبیل تاثیر راه در صنایع و كشاورزی منطقه ‏، تجارت و افزایش قیمت زمین های مسكونی باید مورد توجه قرار گیرد .  راههای اولیه بشر از ناهمواریهای زمین پیروی میكرد .اولین پدیده

ادامه مطلب  
پروژه درباره راه سازی


↓↓ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات ↓↓فرمت فایل: word  (قابل ویرایش و آماده پرینت)تعداد صفحات:31  قسمتی از متن فایل دانلودی:مقدمه : در زمانهای گذشته برای تعیین مسير از یك رشته روابط كلی استفاده می شده است و عواملی مانند نزدیكترین راه بین آبادانی و شهرها و راههای مال رو ملاك تعیین مسير نهایی قرار میگرفت . ولی امروز به علت فراوانی وسایط نقلیه ،‏ نه تنها عوامل ایمنی در پیچ و شیب و سرعت و راحتی عبور از راهها ملاك قرار می گیرد بلكه عوامل دیگری از قبیل تاثیر راه در صنایع و كشاورزی منطقه ‏، تجارت و افزایش قیمت زمین های مسكونی باید مورد توجه قرار گیرد .  راههای اولیه بشر از ناهمواریهای زمین پیروی میكرد .اولین پدیده

ادامه مطلب  
تحقیق درباره تحلیل مساله كوتاهترین مسير در گراف جهت دار


↓↓ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات ↓↓فرمت فایل: word  (قابل ویرایش و آماده پرینت)تعداد صفحات:11  قسمتی از متن فایل دانلودی:تحلیل مساله كوتاهترین مسير در گراف جهت داراگر  یك گراف جهت دار باشد فرض كنید هر لبه  با وزن  مشخص می گردد و هزینه رفتن مستقیم از گره i به j را مشخص میسازد بزودی الگوریتم دایجسترا را كه برای یافتن كوتاهترین مسير در گراف با وزن های مثبت كاربرد دارد را بیان میكنیم . در این بخش و بخش بعدی دو مساله مرتبط با گراف را بیان خواهیم كرد . 1 ) گراف G را در نظر بگیرید ( وزن دار ) اگر این گراف دارای سیكل منفی باشد آنگاه یك سیكل جهت دار c مثل :  2) اگر گراف شام

ادامه مطلب  
طراحي و مدل سازی قطعات یك دستگاه(77ص ورد) با استفاده ازنرم افزار MECHANICAL DESKTOP


 نرم افزارMECHANICAL DESKTOP كه به اختصار MTD خوانده می شود. نرم افزار بسیار مؤثر و دارای توانایی های منحصر به فردی در طراحي قطعات نامعین و طراحي قطعات معمین میباشد. این نرم افزار توسط شركت Autodesk پشتیبانی شده است وچندین سال پیش ابتدایی ترین نرم افزار ان تحت نام MDT2 به بازار آمد .به همراه تكمیل شدن نرم افزارAutoCAD هنگامی كه این نرم افزار به نسخه 12 رسید مبحث جدیدی تحت عنوان AMD (ساخت احجام Solid) مورد توجه خاص شركت Autodesk قرار گرفت كه بعد از آن MDT2 ارائه شد كه بسیار ضعیف بود.اما با تكمیل علم ودانش این نرم افزار در نسخه 4 دارای بخش بسیار جالبی تحت عنوان طراحي قطعات استاندارد و محاسبات مهندسی ارائه شد. اما اكنون این نرم افزار ت

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1