مدل سه بعدی قیچی

مدل سه بعدی قیچی

مدل سه بعدی قیچی

 

 

 

 

 

 

 

مدل سه بعدی قیچی طراحی شده در سالیدورک

دستورات استفاده شده :

Assembly

Boss Extrude

Cut Extrude

Plane

Fillet


خرید آنلاین