پاور پوینت پرسشنامه تنهایی اشر(کودکان)

پاور پوینت پرسشنامه تنهایی اشر(کودکان)

پاور پوینت پرسشنامه تنهایی اشر(کودکان)

این مقیاس احساس کودک از تنهایی و نارضایتی  اجتماعی وی را ارزیابی میکند.شامل24ماده است.8ماده ان(عبارات 2- 4- 5- 11-13 -15-19-23)مربوط به سرگرمی ها و علاقه های کودکان است و نمره ای به ان تعلق نمیگیرد و برای این منظور که کودک در انجام ازمون احساس راحتی و ارامش و ازادی بیشتر کند اورده شده است.به 16ماده نمره  تعلق میگیرد و دامنه آن بین16تا80 است... 10 اسلاید


خرید آنلاین